Torsdag 19. Januar 2019 - kl. 7:53

HISTORIEN BAG 

Tilbage i 2016 opstod et behov for en håndboldhal mere i Liseborgcentret. Behovet og viljen for at få etableret denne hal var stort, idet den nuværende enkelte hal, i samarbejde med nabohallen Finderuphøj hallen, slet ikke kunne imødekomme det behov, som en veldrevet håndboldklub gav i området. 

Håndboldklubben var, og er stadig, i rivende udvikling og øgede sit medlemstal – en udvikling der var modsatrettet den generelle tendens i DK, hvor medlemstallene i idrætsforeningerne var faldende.

Hallerne blev derfor et centralt punkt i udviklingen af det nye projekt - Viborg Syd Idrætscenter

Visionerne begyndte nemlig at tage form. Frivillige ildsjæle kontaktede kommunen med et ønske om at etablere den nye hal 2 på Liseborg i sammenhæng med et samlet projekt, der involverede hele Liseborgcentret og Finderuphøj Hallen. 

Kommunen var enig i, at dette var en mulighed for at skabe yderligere synergi i den sydlige del af Viborg og mellem de to idrætsfaciliteter. Derfor blev løsningen, at Liseborgcentret blev overdraget til den selvejende institution Finderuphøj Hallen, der herefter skulle drive og udvikle anlæggene. Mange processer og drøftelser senere, blev formalia for overdragelsen en realitet, der fandt sted d. 1.1. 2020. Herved opstod det nye projekt Viborg Syd Idrætscenter, der således i dag består af en sammenslutning af Finderuphøj hallen og Liseborgcentret. 

TANKERNE BAG 

Viborg Syd Idrætscenter ønsker at skabe et samlingssted i Viborgs syd by, der skaber synergi og fællesskab mellem diverse eksisterende brugere af anlæggene, men ønsker på samme tid også at åbne op for og udvide idræts- og kulturtilbuddene i denne del af Viborg. Viborg Syd idrætscenters fornemmeste opgave er at drifte de to idrætsfaciliteter, samtidig med udvikling af de fysiske dele af anlæggene – dette i løbende tæt dialog med brugerne af anlæggene – samt, på sigt, at udvikle på koncepterne og organiseringen heraf. 

Det er idrætscenters mål at være så brugerinvolverende som muligt. Målet er at inddrage brugernes perspektiver og kompetencer i forskelige faser af udviklingen af det nye samlingssted, for at højne fællesskabsfølelsen og lysten til at indgå i områdets idræts – og kulturtilbud.

De etablerede brugere af anlæggene udgøres i dag primært af: Søndermarkens IK, Team Viborg, Viborg Q, Viborg Lawn Tennis, Viborg Squash Klub samt eksterne faste brugere, der benytter faciliteterne på ugentlig basis i varierende grad (Børnehaven Tumlelunden, Viborg Firmaidræt, Ældre Sagen, Søndre skole m.fl.). 

Den første udviklingsdel i nær fremtid bliver en gennemgribende renovering/ombygning af Liseborgcentret, herunder bl.a. etableringen af en ny håndboldhal og tennishal. Denne opbygning/tilbygning vil forhåbenlig påbegyndes i løbet af 2020.

 

ARTIKLER / NYHEDER

https://viborg-folkeblad.dk/artikel/liseborg-overg%C3%A5r-til-selveje

https://viborg-folkeblad.dk/artikel/udvalgsformand-liseborg-handel-er-en-god-ide 

https://viborg-folkeblad.dk/artikel/akt%C3%B8rerne-ved-liseborg-anl%C3%A6gget-og-finderuph%C3%B8j-hallen-sl%C3%A5r-pjalterne-sammen

https://viborg-folkeblad.dk/artikel/de-dr%C3%B8mmer-stort-i-sydbyen